Μενού
Το καλάθι σας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες μας

Μελέτη Σχεδιασμού
Προμήθεια υλισμικού δικτύου (Rack Enclosures, Patch Panels, Καλώδια UTP CAT 5, 6, 7 και fiber)
Δομημένη καλωδίωση
Πιστοποίηση δομημένης καλωδίωσης
Ασύρματη δικτύωση και παροχή ασύρματου εξοπλισμού
Εγκατάσταση ασύρματου εξοπλισμού
Ασφάλεια όλων των ενσύρματων και ασύρματων συσκευών
Πιστοποιημένο ασύρματο δίκτυο
Τεχνική υποστήριξη

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Alphanetrix αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας και είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στόχος μας είναι να καταστεί ο δείκτης αναφοράς τόσο για τους ανταγωνιστές μας όσο και για όλους τους πελάτες μας.

Διαχείριση έργου

Παράγοντες όπως η διαχείριση πολλαπλών προμηθευτών για την ολοκλήρωση του έργου, οι οικονομικοί και γενικοί όροι συναλλαγών και οι συμβάσεις είναι πράγματα που συμβάλλουν στην επιτυχία της εκτέλεσής του. Στόχος μάς είναι τόσο η ταχύτερη και σωστή ολοκλήρωση του έργου, όσο και η σωστή στρατηγική απόφαση που θα επιτρέψει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και την ανάπτυξη για την μέγιστη αξιοποίηση της επένδυσής σας.

Συντήρηση Εξοπλισμού

H Alphanetrix σας απαλλάσσει από τα καθημερινά προβλήματα που επηρεάζουν τα συστήματά σας και εξαλείφει κάθε ανάγκη εσωτερικής υποστήριξης.

Προηγούμενες εγκαταστάσεις

Μετέγκατασταση Συστημάτων

Μετακινούμενος εξοπλισμός

Συστήματα διαλογής

Συντήρηση / Επιθεώρηση Εξοπλισμού

Προμήθεια ανταλλακτικών

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συντήρηση / Επιδιόρθωση Εκτυπωτών

Αναβαθμίσεις

Υπηρεσίες web design

Η Alphanetrix αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση του εταιρικού ιστοτόπου σας.

Τεχνική Υποστήριξη

Εκτός από το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση υποδομών, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τον κρίσιμο ρόλο της υποστήριξης και συντήρησης. Μπορείτε να επιλέξετε από ευέλικτες υπηρεσίες και πακέτα που βασίζονται στις ανάγκες της εταιρείας σας για να σχεδιάσετε μια ολοκληρωμένη λύση που υποστηρίζει μηχανογραφική μηχανοργάνωση υλικού και λογισμικού της εταιρείας σας.

Τακτική Συντήρηση Εξοπλισμού

Προγραμματισμένη συνάντηση συμβουλευτικού χαρακτήρα

Την προγραμματισμένη συνάντηση

Επίλυση τεχνικών προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, e-mail ή/και remote access για αμεσότερη επίλυση των προβλημάτων

Τακτικός εξοπλισμός συντήρησης / επιθεώρησης

Υπηρεσίες