Μενού
Το καλάθι σας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες μας

Διαχείρηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ικανές να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Μελέτη – Σχεδιασμός λύσεων πληροφοριακών υποδομών κατάλληλα διαμορφωμένες για την υποστήριξη και την αναβάθμιση της λειτουργικότητας σας. Οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος ολοκλήρωσης υλοποίησης κάθε έργου από την ομάδα έμπειρων μηχανικών μας. Training & Consulting Προϊόντων Autodesk μέσα από ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, με δυναμικά διαμορφωμένο περιεχόμενο, και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την καλύτερη αξιοποίηση των εφαρμογών και των λύσεων της Autodesk. Εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων και εργασίες προληπτικής συντήρησης, και εργασίες αποκατάστασης βλαβών.

Έργα Πληροφορικής

Υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων Πληροφορικής με εγγυημένη παράδοση τους εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος, καλύπτοντας όλα τα στάδια ενός έργου:

  • Ανάλυση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών.
  • Μελέτη και σχεδιασμό της κατάλληλης λύσης (H/W, S/W και λειτουργικές διαδικασίες).
  • Υλοποίηση του έργου και εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη.
  • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της καλής λειτουργίας του έργου.

Τεχνική Υποστήριξη

Ικανοποιώντας το στόχο για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία των πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων των πελατών της, η Alphanetrix, παρέχει ευρέως φάσματος αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες είτε συνοδεύουν συγκεκριμένα έργα πληροφορικής που ίδια έχει υλοποιήσει, είτε αφορούν σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις τις οποίες τη λειτουργία καλείται να υποστηρίξει. Περιλαμβάνουν δε εργασίες τόσο προληπτικής συντήρησης, όσο και Ad hoc εργασίες αποκατάστασης βλαβών.

Consulting

Η Alphanetrix είναι πάντοτε έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες ικανές να δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της.

Training & Consulting Προϊόντων Autodesk

H φιλοσοφία της Autodesk αφορά στη δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων που στοχεύουν στη συνεχή βελτιστοποίηση του τρόπου σχεδίασης & παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Ταυτισμένη με αυτή τη φιλοσοφία, η Alphanetrix είναι σε θέση να ενισχύει και μεγιστοποιεί ποιοτικά την γνώση και χρήση των λύσεων Autodesk από τους πελάτες της και των ομάδων έργου τους, ώστε να κερδίζουν πάντα το μέγιστο με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους.

Με αυτό τον στόχο έχουμε δημιουργήσει ειδικά προσαρμοσμένα ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια το περιεχόμενο των οποίων είναι κάθε φορά δυναμικά διαμορφωμένο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων.

Υπηρεσίες