Μείνετε συντονισμένοι με τις απαιτήσεις των έργων σας, μέσα από την πλατφόρμα δεδομένων BIM.

Οι μηχανικοί οδών και αυτοκινητοδρόμων, οι εργολάβοι και οι κατασκευαστικές εταιρείες, έχουν μεγάλη ευθύνη όσον αφορά τη διατήρηση βελτιστοποίησης στα έργα υποδομής ώστε παραμένουν ασφαλή για το κοινό.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζεται από όλους τους επαγγελματίες σήμερα, είναι η βιώσιμη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, για την κάλυψη των αναγκών ενός αυξανόμενου πληθυσμού, καθώς και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Αυτό σας παρέχει μια μεγάλη ευκαιρία να βελτιώσετε την ψηφιακή ωριμότητα κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου. Με τη σειρά της αυτή η ωριμότητα θα οδηγήσει σε ευεργετικά, ανθεκτικά και θετικά αποτελέσματα, ειδικά σε έναν τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενο κλάδο όπως είναι οι μεταφορές.

Η βελτιωμένη λειτουργία και συντήρηση επιτυγχάνεται όταν όλη η ομάδα έργου, προσεγγίσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με κοινή νοοτροπία. Οι ομάδες εξουσιοδοτούνται να σχεδιάζουν λύσεις μεταφοράς χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η συνεργασία στο cloud, το ολοκληρωμένο BIM & GIS που μιλούν κοινή γλώσσα.

Καθορίστε εσείς τις απαιτήσεις του έργου με στόχο την ανθεκτικότητα, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.