Ανακαλύψτε τα εργαλεία για τις υποδομές και την ψηφιακή συνεργασία στο νέο μας webinar 


Οι υποδομές είναι τα θεμελιώδη περιουσιακά στοιχεία για την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας. Η πολυπλοκότητα των έργων απαιτεί την υιοθέτηση τεχνολογιών και διαδικασιών που βασίζονται σε εργαλεία παραμετρικής μοντελοποίησης, ικανά να βελτιώσουν τους χρόνους σχεδιασμού και να μειώσουν τους χρόνους παραγωγής αναθεώρησης και σχεδίασης.  Το χαρτοφυλάκιο της Autodesk διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία και εκτεταμένες ροές εργασίας που υποστηρίζουν διάφορους κλάδους όπως η μελέτη ευθυγραμμίσεων, υδρολογικές και υδραυλικές αναλύσεις, μοντελοποίηση πολιτικών κατασκευών και ενοποίηση με δεδομένα έρευνας και GIS.


Ανακαλύψτε τα εργαλεία για τις υποδομές και την ψηφιακή συνεργασία στο νέο μας webinar, «Autodesk solutions for infrastructure, με την ευγενική υποστήριξη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (Σ.ΠΟΛ.ΜΗ.Κ) 

Η Alphanetrix δραστηριοποιείται και στην Κύπρο από το τέλος του 2022, σηματοδοτώντας την εξειδίκευση και την ηγετική της θέση ως Autodesk Gold Partner για Ελλάδα & Κύπρο, επιστρέφοντας το μέγιστα δυνατή αξία στους πελάτες της, και στις δύο χώρες.


Registration URL


Εισηγητής: Salvatore Macri, Autodesk Technical Sales SpecialistΓια οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο +357-22-010900 & +30-210-6840500