Η Alphanetrix, ως ο μοναδικός Gold Partner της Autodesk για Ελλάδα και Κύπρο, κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, υποστηρίζοντας συνεχώς τους πελάτες της στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Η Alphanetrix έχει αναπτύξει κορυφαία τεχνογνωσία στην προώθηση και υποστήριξη εφαρμογών Autodesk κατέχοντας την Specialization για όλες σχεδόν, τις κατηγορίες προϊόντων της.

Η Alphanetrix, δίνoντας προτεραιότητα στη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και της εξειδίκευσης του προσωπικού της, και αποδεικνύοντας το commitment του Autodesk Gold Partner, προχώρησε στην απόκτηση και του Autodesk Civil Infrastructure Specialization. Αποκτώντας πλέον και το Autodesk Civil Infrastructure Specialization, η εταιρία κατέχει πλέον πιστοποιημένη γνώση των λύσεων της Autodesk που υποστηρίζουν εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των έργων υποδομής ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα γενικότερα προβλήματα και τις προκλήσεις του κλάδου και να βελτιστοποιήσουν τα design, engineering & construction workflows τους.

Αποστολή της Alphanetrix είναι να υποστηρίζει με τις λύσεις και τις υπηρεσίες της την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών πελατών μας. Όραμά μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο τεχνογνωσίας μας, καλλιεργώντας στο μέγιστο βαθμό σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.