Οι χρήστες του Adobe Acrobat DC απολαμβάνουν περισσότερα πλεονεκτήματα από τους χρήστες του Adobe Acrobat Standard, έχοντας πρόσβαση σε έξι (6) περισσότερα χαρακτηριστικά:

  • Μετατροπή σαρωμένων εγγράφων σε επεξεργάσιμα, με δυνατότητα αναζήτησης PDF. ️
  • Παράλειψη ή κατάργηση ευαίσθητων και ορατών πληροφοριών.
  • Σύγκριση μεταξύ δύο διαφορετικών εκδόσεων PDF.
  • Λειτουργεία σε Windows και Mac.
  • Προσθήκη λογοτύπου σε επίσημα έγγραφα.
  • Δυνατότητα ανάρτησης PDF forms και άμεση δημιουργία web forms.

Χρειαζόμαστε το Acrobat Pro DC για να δημιουργήσουμε ερευνη΄σιμα & επεξεργάσιμα κείμενα σε PDF αρχεία.

Ενώ το Acrobat Standard DC συμπεριλαμβάνει αρκετές δυνατότητες για μεμονωμένες αλλά και επαγγελματικες άδειες, το Acrobat Pro DC vs το Acrobat Standard DC προσφέρει περισσότερα χαρακτηριστικά.