Η Alphanetrix, ως ο μοναδικός Gold Partner της Autodesk για Ελλάδα και Κύπρο, κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, υποστηρίζοντας συνεχώς τους πελάτες της στην επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Η Alphanetrix έχει αναπτύξει κορυφαία τεχνογνωσία στην προώθηση και υποστήριξη εφαρμογών Autodesk κατέχοντας την Specialization για όλες τις κατηγορίες προϊόντων της.

Η λύση της Autodesk, στον τομέα του Media & Entertainment (M&E) απαρτίζεται από μια ομάδα κορυφαίων εφαρμογών που αφορούν την παραγωγή video, παραγωγή διαφημιστικών video, παραγωγή gaming, φωτορεαλισμισμού, κ.α. Η πιστοποίηση στον τομέα αυτό προσφέρει στην Alphanetrix προηγμένη εκπαίδευση, πόρους και υποστήριξη ώστε να αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία στις λύσεις της συγκεκριμένης αγοράς συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων  3ds Max και Maya.

Κατέχοντας πλέον και την Autodesk Media & Entertainment Specialization, η Alphanetrix, ανέπτυξε μια βαθύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών του κλάδου Media & Entertainment παρέχοντάς τους τεχνογνωσία και πόρους για την παροχή λύσεων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Αποστολή της Alphanetrix είναι να συμβάλει με τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας  και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κάθε επιχείρησης και επαγγελματία που είναι πελάτης της. Όραμα μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο τεχνογνωσίας μας, καλλιεργώντας στον μέγιστο βαθμό σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.