Καινοτομία στην Πράξη (άρθρο στο περιοδικό BUILD, Οκτ. '23). 

Τα τελευταία χρόνια ο κατασκευαστικός κλάδος έχει υποστεί έναν επαναστατικό μετασχηματισμό, με γνώμονα τις τεχνολογικές εξελίξεις (digitalization), τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων βασισμένων σε αναλυτικά στοιχεία και κυρίως στη ραγδαία αυξανόμενη εφαρμογή του Building Information Modeling (BIM) επιτυγχάνοντας καλύτερο σχεδιασμό, προγραμματισμό και αποδοτικότερη υλοποίηση των έργων.

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

To 2021 επενδύθηκαν σε τεχνολογία 2,1 δισ. δολ. – 100% αύξηση σε σχέση με το 2020.

● Μείωση έως και 9% σε παραγγελίες συντήρησης έργων, από τη χρήση εργαλείων BIM.

● 20% αποτελεσματικότερη συντήρηση, όταν ο πάροχος ενσωματώνει μοντελοποίηση BIM στο σύστημα συντήρησής του.

● Το 50% των μη επιτυχημένων έργων δείχνουν αιτήματα για πληροφορίες (Requests For InformationRFI) με βασική αιτία προβλήματα συντονισμού.

 

Το Autodesk Construction Cloud (ACC) βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της επανάστασης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων διαχείρισης κατασκευαστικών έργων που έχουν αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αυτά σχεδιάζονται και εκτελούνται.


ΜΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Ιστορικά, ο κατασκευαστικός κλάδος χρησιμοποιεί ανόμοια συστήματα, δημιουργώντας έτσι data silo και κενά επικοινωνίας. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ACC είναι η δυνατότητά του να ενώνει κατακερματισμένες διαδικασίες και ροές εργασίας σε μια ενιαία cloud πλατφόρμα που συνδέει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενός έργου, διευκολύνοντας την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων, ενώ μειώνει τα δαπανηρά σφάλματα και την εκ νέου εργασία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Autodesk Construction Cloud (ACC) προσφέρει ισχυρά εργαλεία ανάλυσης που παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαχειριστές έργων να παρακολουθούν την πρόοδο και να βελτιστοποιούν την κατανομή των πόρων, οδηγώντας τελικά σε πιο οικονομικά και αποδοτικά έργα.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΔΊΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΊΟΥ

Με τη δυνατότητα χρήσης mobile εφαρμογών δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους στο πεδίο να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες του έργου, να υποβάλλουν ενημερώσεις και να επικοινωνούν με το γραφείο σε πραγματικό χρόνο, επιτυγχάνοντας μείωση των καθυστερήσεων και ενίσχυση της ασφάλειας

Το Autodesk Construction Cloud (ACC) σε αριθμούς:

● 1 εκατομύριο χρήστες

● Περισσότερα από 350,000 projects σε όλο τον κόσμο

Eργα με περισσότερο από 6% της κατασκευαστικής αξίας σε αλλαγές παραγγελιών εμφάνισαν περιθώριο διάβρωσης.

● Περισσότερα από 70% των RFIs θα μπορούσαν να έχουν επιλυθεί κατά την αναθεώρηση σχεδιασμού.

 

Η Autodesk, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των σχεδιαστικών εφαρμογών, καλύπτει το σύνολο των κλάδων της αγοράς, προσφέροντας λύσεις για τις Κατασκευές (κτιριακά έργα και έργα υποδομής), τη Βιομηχανία και τον τομέα του Media & Entertainment. Η Alphanetrix είναι ο μοναδικός Autodesk Gold Partner για Ελλάδα και Κύπρο, κατέχοντας κυρίαρχη θέση στην αγορά και με Autodesk Specialization για το σύνολο των προϊοντικών κατηγοριών.

“Αποστολή της Alphanetrix είναι να συμβάλει με τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κάθε επιχείρησης και επαγγελματία που είναι πελάτης της”.

 

Αθήνα: Λ. Πεντέλης 16, Χαλάνδρι 210 6840500 info@alphanetrix.gr, www.alphanetrix.gr

Κύπρος: Λ. Ευαγόρου, Λευκωσία (+357) 22 010900 info@alphanetrix.cy, www.alphanetrix.gr