Κεντρικές αξίες η Γνώση, Καινοτομία & Συνεργασία


Αποστολή της Alphanetrix είναι να συμβάλει με τις λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας  και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κάθε επιχείρησης και επαγγελματία που είναι πελάτης της. Από το 2011 υποστηρίζουμε τον επαγγελματία με προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιστοποιούν την παραγωγικότητά του. Κορυφαίές εφαρμογές και υψηλής τεχνολογίας hardware των μεγαλύτερων οίκων Τεχνολογίας με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για την κάλυψη του συνόλου σχεδόν των αναγκών των πελατών της.


Το σύντομο εταιρικό βίντεο της εταιρίας μας, από την πρόσφατη εκδήλωση προβάλει τις κεντρικές αξίες της Alphanetrix,  αλλά και την Δέσμευση στο όραμα και την αποστολή μας : Η αδιάκοπτη βελτίωση του επιπέδου τεχνογνωσίας μας, καλλιεργώντας στον μέγιστο βαθμό σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.